Privacy

Algemene privacy policy

Dit privacybeleid geldt voor al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en bezoekers van onze website.

Diëtistenpraktijk De Snepkens engageert zich om zijn plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens het uw gegevens verwerkt. Indien u dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.

Identificatie gegevensverantwoordelijke

Diëtistenpraktijk De Snepkens, gevestigd te Provinciebaan 51a, 2230 Herselt, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0861.481.546 (hierna “de praktijk”) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Het bijhouden van een klantenbestand
• Rapportage naar artsen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslagen, verzamelen, verwerken):
Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, telefoonnummer, e-mail.

Ten behoeve van onze elektronische communicatie met u, zijnde het:
• Het versturen van documenten per mail (bijvoorbeeld recepten, documentatie),
• Het versturen van nieuwsbrieven via MailChimp in naam van de praktijk,
• Het versturen van nieuwsbrieven via MailChimp in verband met deelname aan RTWA via Fidi,

gebruiken wij de volgende persoonsgegevens die wij van uw gevraagd hebben: naam, voornaam, email adres.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

De praktijk mag je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen.

Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij je gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

U hebt het recht om:

  1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
  2. onjuiste gegevens te doen verbeteren.
  3. in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
  4. de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken
  5. de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
  6. bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.
  7. U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe kan ik de praktijk contacteren i.v.m. privacy?

Voor meer informatie over ons privacybeleid, voor klachten in verband met je privacy of voor het uitoefenen van bovenvermelde rechten, kan je contact opnemen met de praktijk via info@dietisten-snepkens.be.

De praktijk kan de bepalingen in deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen. De laatste versie vervangt alle vorige versies.

Laatste update: mei 2018

 

klok

Bekijk hier mijn consultatie-uren