Werkwijze

Eerste consultatie

Tijdens de eerste consultatie probeer ik inzicht te krijgen in uw huidig leef- en eetpatroon. Daarom zal ik u vragen stellen over uw eet- en leefgewoonten, sportbeoefening, werk, …enz. Algemene richtlijnen kan ik u dan reeds meegegeven. Deze eerste consultatie zal ongeveer 1 uur in beslag nemen.

Tweede consultatie

Tijdens de tweede consultatie krijg je van mij een dagschema dat aangepast werd aan uw persoonlijke behoeften en voorkeuren. Werk je liever met kleine stapjes en niet met een strak dagschema, dan kan dat zeker ook.  Aanpassingen gebeuren steeds in overleg en op jou tempo. De tweede consultatie duurt ongeveer 30 minuten.

Opvolgconsultatie

Een opvolgconsultatie (wekelijks of één maal om de 2 weken) duurt minder lang en is noodzakelijk om voortdurend gemotiveerd te blijven en voor een goede follow-up van uw dossier. Tijdens deze consultaties wordt uw gewicht en lichaamssamenstelling (spiermassa, vochtbalans en vetgehalte) gemeten. Dit gebeurt met de TANITA Body Composition Analyzer BC-418MA. U krijgt tijdens deze opvolgconsultaties bovendien de gelegenheid om vragen te stellen en eventuele moeilijkheden te bespreken. Bijkomende adviezen, tips, productinfo en recepten worden ook meegegeven.
Eens je streefgewicht bereikt, kan je kiezen om maandelijks op controle te blijven komen om je gewicht stabiel te houden, ook op lange termijn.

Als diëtiste wordt er van mij verwacht dat ik de resultaten en vorderingen rapporteer aan uw behandelende arts.

Uiteraard ben ik als diëtiste gebonden aan het beroepsgeheim: privé-gegevens worden nooit doorgegeven of besproken met derden. Ik vervul als diëtiste de taak van vertrouwenspersoon, en zal mij dan ook maximaal inspannen om u in alle discretie te helpen bij het volgen van uw dieet.
Een haalbare doelstelling zullen we dan ook samen realiseren!

Dieetconsultaties zijn mogelijk in de praktijk te Herselt of bij u thuis, zoals u zelf verkiest!

Online consultatie

Door de coronacrisis is er meer en meer vraag naar consultaties op afstand.  Ook dit is vanaf heden mogelijk.  Hoe gaat het in z'n werk?
Tijdens de eerste consultatie wordt je huidige voedingsplan overlopen.  Dit kan telefonisch of je kan je eetdagboekje van een week doorsturen via email of WhatsApp.  We bespreken dit telefonisch of via andere online kanalen.   Ik geef je tips over wat kan verbeterd of aangepast worden in je voedingspatroon.  Algemene info en lijsten met productinfo worden per email naar jou verzonden.
Tijdens de tweede consultatie wordt je dagschema dat ik opgesteld heb overlopen en je dagboekje overlopen.  Vragen of onduidelijkheden worden besproken als ook vragen over producten ed.  Je dagschema wordt per email naar jou verzonden.
Tijdens de opvolgconsulten wordt je eetdagboek overlopen (wat je mij vooraf doorstuurt per mail of WhatsApp). Vragen en moeilijkheden worden besproken en er wordt gericht bijgestuurd waar nodig.  Recepten worden bij elk opvolgconsult per mail doorgestuurd.
Gewichtsmonitoring gebeurt bij jou thuis.  Ik raad aan om je alleen 's morgens te wegen op de dag van de consultatie en tussendoor niet op de weegschaal te gaan staan!

De gewone tarieven blijven gehanteerd.  Gedeeltelijke terugbetaling wordt er door de meeste mutualiteiten voorzien.

Laat maar weten indien je graag een afspraak maakt voor een consultatie in de praktijk of op afstand.

klok

Bekijk hier mijn consultatie-uren