Terugbetaling door het RIZIV voor diabetici

Diabetespatiënten type II hebben recht op terugbetaling van twee consultaties per jaar bij een erkende diëtiste.

Zowel bij een zorgtraject diabetes als bij het voortraject diabetes moet het dieetadvies worden voorgeschreven door de huisarts met op het voorschrift de vermelding "dieetadvies zorgtraject diabetes” of “dieetadvies voortraject diabetes”

klok

Bekijk hier mijn consultatie-uren